Solpanel

Solel

Till större fastigheter, hemmet och villan

Solelsystem

 

Vi har installerat solelsystem till flera objekt, främst till villor och egnahemshus. Anslut till befintligt elnät eller batterisystem.

Vi utför solpanelsinstallationer i Vasa och närområden.

Solel och solpanelsinstallation

- Förnybar energi

- Vid anslutning av system under 100 kVA till nätet innebär ingen elbeskattningsskyldighet

- Kunniga att planera och verkställa system med förnybara energikällor

- Solpaneler med lång garantitid

- El till platser som inte har möjlighet att ansluta till lokala elverkets nät

- Kom ihåg hushållsavdrag

 

 

 

solpanel 260W
Elektria
KNX partner
STUL

Etab Electric Oy

Pienkyläntie 2, 65280 VAASA

puh. 010 292 2530

sahko(at)elmontoren.com