Mätningar

Elmätningar

Moderna och kalibrerade mätinstrument

Kontrollmätning

 

Vi utför ibruktagnings- och kontrollmätningar av maskiner och elinstallationer enligt standarder SFS 6000 / SFS-EN 60204-1. Våra mätinstrument är certifierade och kalibrerade.

Riskanalys av maskiner – SFS-EN 60204-1

Ni kan förbättra era maskiners säkerhet och även minska försäkringskostnader genom att utföra mätningar och reparationer vid behov.

- Kontinuitet - 10A AC

- Automatisk urkoppling av matningsspänningen

- Isoleringsmotstånd

- Högspänningstest (<= 5000V AC)

- Restspänning

 

 

 

Övrigt

- Antennmätningar

- Jordningsmätning, kontroll av jordelektrod med jordresistansprovare

- Fibermätningar med effektmätare

- Andra elmätningar

Maskintester
Elektria
KNX
STUL

Etab Electric Oy

Pienkyläntie 2, 65280 VAASA

puh. 010 292 2530

sahko(at)elmontoren.com