Värmefotografering

Värmefotografering och spänningsstädning

Värmefotografering inom elbranchen sedan 1976

Värmefotografering i 40 år!

 

Etab Electric är idag en kombination av två företag med lång erfarenhet inom elbranchen som fusionerades år 2013. Suomen Etab Oy som utfört värmefotografering åt industrier och energiverk i Finland sedan 1976 och Oy Sähkö B&S El Ab som utfört elinstallationer sedan 1993. Fusionen var ett naturligt steg i utvecklingen eftersom ägarna i företagen varit samma de senaste 10 åren. Vi är godkänd av SETI som värmefotograferare inom elbranschen.

Företaget har 2-3 stycken anställda som utför värmefotografering, mätningar och spänningsstädning. Alla värmefotografer har LK 1 kompetens.

Värmefotografering - eltermografi

Etab har i 40 år arbetat med termografi / värmefotografering som förebyggande underhåll på elektriska anläggningar för industri, elverk och kraftproducenter. Våra termografer har elteknisk utbildning och har under minst ett års tid skolats av våra äldre termografer innan de själva kommer ut på fältet.

 

Syftet med vår verksamhet är att förhindra dyrbara haverier och driftstopp i ställverksanläggningar. Vi utför mätningar med värmekamera som har enorm känslighet för värmeförändringar. Vi fotograferar och gör protokoll över fel som uppkommit. Protokollen överlämnas till kunden efter utförd termovision. Rapporterna skickas alltid via e-post efter utförd fotografering. Kontakta oss för mer information!

 

 

Spänningsarbete

Spänningstädning upp till 20 kV

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och erbjuder även dammsugning och städning av ställverk, centraler och transformator upp till 20 kV som spänningsarbete. Spänningsstädningen att vi utföra i samband med att vi utför andra tjänster till Er eller så kan Ni begära separat offert för städningen. Vår personal utbildar sig regelbundet och utrustningen vi har är modern och ständigt kontrollerad.

Arbetet utförs med godkänd dammsugarutrustning och vid behov kan vi även putsa / smörja med svamp/borste och godkända "tvättmedel". Efter utfört arbete lämnas en rapport över de städade objekten med eventuella anmärkningar. Alla objekt värmefotograferas innan städningen utförs. Spänningstädningen är möjlig att utföra vid temperaturer mellan -10 - +30 *C. Luftfuktighet vid under 25 *C max 80 % och överi 25 *C max 65 %.

Termograf utför värmefotografering
Späningsstädning av transformator
Elektria
KNX
STUL

Etab Electric Oy

Pienkyläntie 2, 65280 VAASA

puh. 010 292 2530

sahko(at)elmontoren.com